Album "Archimboldo"

Pour approfondir sur ce peintre :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo

Giuseppe_Arcimboldo_-_Spring,_1573 Giuseppe_Arcimboldo_-_Summer,_1573 Giuseppe_Arcimboldo_-_Autumn,_1573 Giuseppe_Arcimboldo_-_Winter,_1573